• Firmamız da üretimden kaynaklı çevreye (hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, kaynakların azalması, insan sağlığına ve insan güvenliğine) etki eden zararlı maddeleri küçültmek, atıkların ortalıktan kaldırılmasını ve/veya yeniden kullanımını sağlamak.
  • Tüm katı, sıvı ve gaz atıklarımızı kontrol altında tutmaya ve çevreye mümkün olduğu ölçüde zararlı atık atmamaya özen göstermek.
  • Çevresel hedeflerimize ulaşmak amacıyla çalışanlarımız da çevre bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.
  • Enerji kaynakları (elektrik, doğalgaz, su, akaryakıt) kullanımını azaltıcı tedbirler almak ve her yıl yeni hedefler koyarak gelişme sağlamak.
  • Çevre konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımızı bilinçlendirmek ve kişisel sorumluluk kazandırmak için eğitimlere tabi tutmak.
  • Geliştirilmiş uygun teknolojiler kullanarak, çevre kirliliğini ve iş kazalarını önlemek.
  • Geri dönüşebilir atıkları belirleyip, uygun kaplarda sınıflandırarak dönüşüm miktarını arttırmak.
  • Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.
  • Doğal kaynakları korumak ve atıkları azaltarak geri kazanım yollarını geliştirmek.
  • Kendine has kurum kültürü ve hoşgörülü hizmet anlayışıyla müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak.

 

Whatsapp