İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Husan ve çalışanları olarak, benzersiz ve kaliteli ürünleriyle sektöründe sürekli gelişen yapı itibarı ile en iyisi olma yönünde tüm varlığımız ile çalışırız.

Hedeflerimize ulaşmak için İSG Politikamızı günün koşulları ve gelişmeleri yönünde yenileyerek, sürekli gelişimi için aşağıda belirttiğimiz uygulamaların takipçisi olacağız.

  • İnsanı en önemli değerimiz olarak görürüz.
  • Faaliyet gösterdiğimiz ülkenin yürürlükteki İSG ile ilgili yasal mevzuat ve değer şartlarına uygun hareket etmeyi taahhüt ederiz.
  • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı temel prensip olarak kabul ederiz.
  • Sürdürülebilir İSG Yönetim Sistemi oluşturmak ve performansını sürekli iyileştirmek için metotlar geliştirir, hedefler ve yönetim programları oluştururuz.
  • İş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için İSG risklerini belirler, değerlendirir ve riskleri azaltacak tedbirleri alırız.
  • Çalışanlarımızda ve tedarikçilerimizde güvenli çalışma ve yaşama kültürü oluşturulması ve farkındalık yaratılması için çalışmalar yaparız.
  • İSG uygulamalarımızda, örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

 

Whatsapp