• Bütün üretim, satış ve faaliyetlerimizde müşteri odaklı düşünce ile ulusal ve uluslararası kabul edilmiş değer ölçütlerinde üst düzey hizmet sağlamak.
 • Sektörümüz kapsamında kendi ürün gamı dahilinde kendisini en üst kalite ve hizmet tesisi olarak adlandırmak ve sürekliliğini sağlamak en temel hedefler arasındadır.
 • İnsani yapı çerçevesinde; saygılı, tutarlı, güvenilir, topluma ve çevreye fayda odaklı çalışanlarımızın gerekli eğitim ve gelişimlerine katkıda bulunmak.
 • Ulusal ve uluslararası standart ve mevzuatlara uygunluğu sağlama ve takibi içerisinde olmakla beraber ISO 9001-ISO 14001-ISO 27001 ve OHSAS 18001 kalite standart gereklerini uygulamak ve revizyon takibi içerisinde olmak.
 • İspat içerikli karar, planlama, uygulama, kontrol etme ve risk odaklı düşünce sistemini yürütmek ve en üst düzeye taşımak.
 • Mevzuat, yönetim, kurul, ya da liderlik fikri ile alınan kararların en kısa sürede adaptasyonunu sağlamak ve en iyi şekilde uygulayıp gerekli doküman takibi ile sonlandırmak.
 • Bilgi ve güvenliğini sistematik olarak ele alan ve sürekli gelişen, iyileşen ve yeni risklerin oluşumuna imkan vermeyen yapı haline gelmek.
 • Yeni pazar gereksinimlerini ve müşteri beklentilerini istenilenin üzerinde karşılamak.
 • Her daim üst düzey ve güncel teknoloji destekli üretim proseslerini oluşturmak.
 • Kaliteli üretimin kaliteli ve sağlıklı bireyle mümkün olacağı fikri doğrultusunda iş ve işçi sağlığına duyarlı üretim sürecine sahip sektör olarak devamlılığını sağlamak.
 • Süreç performans takibi ile iyileşme eğrisini maksimum düzeyde istikrarlı hale getirmek.
 • Müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak ve taleplerini zamanında karşılamak.

 

Whatsapp