Silah Ruhsatı Nasıl Alınır?

Silah Ruhsatı Nasıl Alınır?

26 Şubat 2023

Çeşitli nedenlerle evlerinde ya da iş yerlerinde silah bulundurmak isteyenlerin ya da silah taşıması gereken kişilerin, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanın ve bu kanuna bağlı yönetmelikler uyarınca, silah ruhsatı almaları zorunludur.  Ruhsatsız silah bulundurmak ya da taşımak, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası gerektiren önemli bir suçtur. Her türlü ateşli silahlar, tabanca, tam otomatik silah ya da yivli av tüfeği hem bulundurma hem de taşıma anlamında ruhsata tabidir.

Silah ruhsatı başvurusu, illerde valiliklere, jandarma bölgelerinde kalan yerleşim yerlerinde ise jandarma müdürlüğüne yapılır. İlgili kanun ve yönetmeliklere göre, başvuru anında 21 yaşını doldurmuş olmak esastır. Silah ruhsatı çeşitleri olarak bilinen taşıma ve bulundurma ruhsatı için farklı gereklilikler bulunmakla birlikte, bu ruhsatlar kişilere farklı haklar sağlamaktadır.

Kişinin silah bulundurma ruhsatı sahibi olması, ruhsat başvurusunda belirttiği ev ya da işyeri adresinde kayıtlı silahın bulundurulabileceği anlamı taşır. Silahın adres dışına çıkarılması ya da farklı adreslere taşınması ise mümkün değildir. Poligonlar ya da farklı alanlara taşınması gerektiği durumlarda, silah bulundurma ruhsatı sahiplerinin valiliklere başvuru yaparak özel izin almaları gerekmektedir. Bu izin sayesinde, başvuru dilekçesinde belirtilen adrese, ruhsatlı silahın taşınması mümkün olabilir. Silaha ait mermi ya da mermilerin ayrıca ruhsata ihtiyacı yoktur. Silah ruhsatı, kullanılan mermi için de geçerli olacaktır. Ruhsatlı silaha ait olduğu bilinen mermilerin, silahla birlikte taşınması özel izin ile mümkün olabilecektir.

Silah taşıma ruhsatı ise, ruhsat sahibi kişinin, kayıtlı silahını taşıyabilmesine izin verir. Bu durumda silahın, kişi ile birlikte taşınması ya da araç torpidosunda bulundurulması mümkün olabilmektedir. Silah taşıma ruhsatı, aynı zamanda ilgili silahın mermilerini de ruhsatlı kılacağından, silah üzerinde ya da yanında uygun sayıda mermi taşımak mümkün olabilecektir. Yüksek adetli mermilerin taşınması ise ancak valilik izni ile mümkün olabilmektedir. Silah ruhsatı çeşitlerine göre, yıl içerisinde sahip olunabilecek mermi adedi belirlenmektedir.

Silah Ruhsatı İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

Valiliklere yapılacak silah ruhsatı başvurusu, bazı belge ve dilekçeler gerektirir. 21 yaşını doldurmuş kişinin sadece kendisinin yapabileceği bu başvuru esnasında; valilik makamına yazılacak başvuru dilekçesi ve doldurulacak silah satın alma istek formuna ek olarak;

 • Nüfus cüzdanı aslı ve sureti
 • Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
 • İkametgah Belgesi
 • Adli Sicil Kaydı Dökümü
 • Müracaat tarihi itibari ile son 15 gün içerisinde alınmış olması kaydıyla belirli bir tutarı aşan vergi borcu bulunmadığına dair vergi dairesinden alınacak belge,
 • Devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurul Raporu istenmektedir.

Silah taşıma ruhsatı için yapılacak başvurularda, bu belgelere ek olarak bazı belirleyici belgeler de istenmektedir. Silah taşıma ruhsatı alabilecek kişiler ilgili yönetmeliğin 8 ve 9. Maddelerinde tek tek belirtilmiş ve ruhsatların hangi koşulda, ne kadar süre ile verileceği ve hangi durumlarda iptal olabileceği de açıklanmıştır. Yönetmelikte belirtilen meslek ve durumlara haiz kişilerin ilgili durumlarını ya da mesleklerini belirten ek belgeleri de silah ruhsatı başvurusu esnasında iletmesi önemlidir. Ruhsat alınma tarihi itibari ile bir yıl içerisinde silah satın almak ve alınış tarihi itibari ile en geç 60 gün içerisinde ruhsata işletmek zorunludur. Silah ruhsatı geçerlilik süresi aksi belirtilmemiş ise 5 yıl olduğundan, her 5 yılda bir silah ruhsatı yenileme işleminin yapılmış olması gerekir.

Kimlere Silah Ruhsatı Verilmez?

Silah ruhsatı verilemeyecek kişiler ilgili yönetmeliklerde açık olarak belirlenmiştir. 21 yaş altı silah ruhsatı verilmesi kanunen mümkün değildir. Kişinin silah ruhsatı alabilmesi için 21 yaşını doldurmuş olması şartı dışında da bir takım özel şartlar bulunur. Genel olarak;

 • Ateşli silahlarla işlenen suçlara bağlı olarak mahkum olan kişiler ile
 • Halihazırda ruhsatlı silahı ile suç işleyen ya da kendi ihmali neticesinde ruhsatlı silahıyla başkaları tarafından suç işlenmiş olan kişiler,
 • Taksirli suçlar hariç olmak şartıyla bir yıldan daha uzun süre hapis cezasına mahkum olmuş kişiler,
 • Rüşvet, hırsızlık, zimmet, sahtecilik ya da dolandırıcılık, her türlü kaçakçılık da dahil olmak üzere yönetmelikte sayılan suçlara karımış kişiler,
 • Devletin bütünlüğüne ve güvenliğine karşı işlenmiş suçlar ile, anayasal düzene, işleyişine ve devlet sınırlarının bütünlüğüne karşı işlenen suçlar neticesinde ya da terör eylemleri nedeniyle mahkum olan kişiler,
 • Ruhsat veriliş nedeni ortadan kalkmakla birlikte usulsüz bir şekilde silah bulunduran ve durumun ortadan kalktığı tarihten itibaren bu durumu ilgili makamlara bildirmeyen kişiler,
 • Rütbeleri geri alınan Türk silahlı kuvvetleri personeli,
 • Kamu yasaklıları ve kısıtlı olanlar,
 • İntihar meyli nedeniyle psikolojik, nörolojik ya da bazı fiziksel rahatsızlıklara sahip olan kişiler silah ruhsatı alamaz.

Ruhsat Gerektiren Silahlar Nelerdir?

2735 sayılı Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında yönetmelik, ruhsat gerektiren silah türlerini tanımlamaktadır. İlgili yönetmeliğe göre ruhsat gerektiren ateşli silahlar;

 • Tabanca
 • Tam otomatik silahlar
 • Yivli av tüfeği olarak belirlenmiştir.

Farklı silah türleri için uygulamada farklı ruhsat tipleri gerekli görülse de tüm ateşli silahlar için silah ruhsatı başvurusu benzer aşamalar içerecektir. İlgili yönetmelikte belirtilen silah ruhsatı alma şartları taşındığı taktirde, silah ruhsatı başvurusu yapılabilecektir.

 

 

 

Whatsapp